Velkommen til Norges Forsvarsforening

Vi setter stor pris på at du vil bli medlem i foreningen

Du finner mer informasjon om Norges Forsvarsforening på vår hjemmeside: forsvarsforeningen.no

Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober er medlemmer resten av 2023 samt hele 2024

Medlemstype Pris
Medlem 580,00 Til Innmelding
Pensjonist (over 67 år) 450,00 Til Innmelding
Trygdet 450,00 Til Innmelding
Ungdom ( inntil 30 år) 225,00 Til Innmelding
Familiemedlem 225,00 Til Innmelding