Medlemstype Pris
Medlem 480,00 Til Innmelding
Pensjonist (over 67 år) 380,00 Til Innmelding
Trygdet 380,00 Til Innmelding
Ungdom ( inntil 30 år) 180,00 Til Innmelding
Familiemedlem 180,00 Til Innmelding