Velkommen til Norges Forsvarsforening

Vi setter stor pris på at du vil bli medlem i foreningen

Du finner mer informasjon om Norges Forsvarsforening på vår hjemmeside: forsvarsforeningen.no

Medlem
Pris: 580

Pensjonist (over 67 år)
Pris: 450

Trygdet
Pris: 450

Ungdom ( inntil 30 år)
Pris: 225

Familiemedlem
Pris: 225