Gavemedlemskap i Norges Forsvarsforening!
Vi setter stor pris på at du vil gi bort ett medlemskap i foreningen.
Du finner mer informasjon om Norges Forsvarsforening på vår hjemmeside: forsvarsforeningen.no
 
Vilkår ved kjøp av gavemedlemsskap: 
  • Det er frivillig om medlemmet ønsker å fornye medlemskapet.
  • Gavemedlemsskap kjøpt FØR 30.september 2024, gjelder for medlemskap ut 2024.
  • Kjøp av medlemskap kan ikke refunderes. 
  • Familiemedlemskap krever at nytt medlem har samme adresse som et eksisterende medlem.
Medlem
Pris: 580

Pensjonist (over 67 år)
Pris: 450

Trygdet
Pris: 450

Ungdom ( inntil 30 år)
Pris: 225

Familiemedlem
Pris: 225